*** ERKEN KAYITTA NET %50 İNDİRİM *** YENİ DÖNEM KAYITLARI DEVAM EDİYOR *** NAKİLLERDE NET %50 İNDİRİM ***

 

Tanımı: Toplumdaki birey ya da bireylerin bedenen, ruhen kazaya uğraması veya hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan, hasta, yaralı ya da kazazedenin sağlık merkezlerine ulaştırılmasını sağlayan, Sağlık Bakanlığı’nca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.

Amacı: Acil sağlık hizmetleri alanı acil tıp teknisyenliği dalında sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış, nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
 
İSTİHDAM ALANLARI

Acil sağlık hizmetleri alanı acil tıp teknisyenliği dalından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
1- Hastanelerin acil servisleri (üniversite, devlet, özel)
2- Komuta kontrol merkezleri
Acil yardım istasyonları (kara ambulansları)
Hava ambulansları
3- Özel ambulans servisleri
4- Hudut, Sahiller ve Sağlık Genel Müdürlüğü Kurumlarında çalışabilirler. (tele sağlık merkezi ve deniz ambulansı)

TARİH - SAAT
TARİHTE BUGÜN
GÜNÜN SÖZÜ

Bir Hilal Uğruna YARAB Ne Güneşler Batıyor.