*** ERKEN KAYITTA NET %50 İNDİRİM *** YENİ DÖNEM KAYITLARI DEVAM EDİYOR *** NAKİLLERDE NET %50 İNDİRİM ***

 

Tanımı: Analiz öncesi hazırlıkları yapma, laboratuvar ekipman, cihaz ve araç-gerecini kullanma, klinik örneklerin biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik, hematolojik, parazitolojik, serolojik analizlerini ve kan merkezi çalışmalarını ilgili alan uzmanlarının sorumluluğunda yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler yetiştiren daldır.

Amacı: Sağlık sektöründe tıbbi laboratuvar teknisyenliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
 
İSTİHDAM ALANLARI
 
Tıbbi laboratuvar alanından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
1- Hastane laboratuvarları (üniversite, eğitim ve araştırma, devlet ve özel)
2- Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Bölge Hıfzıssıhha Müdürlüklerinin laboratuvarları
3- Polikliniklere ait laboratuvarlar (devlet, özel)
4- Diğer tıbbi laboratuvarlar
5- Sağlık Ocağı Ve Aile Hekimliği Merkezlerinin Laboratuvarları
6- Halk sağlığı laboratuvarları
7- Verem Savaş Dispanseri, Sıtma Savaş Merkezi gibi özel hastalık kontrol programları yürüten kurum laboratuvarlarında çalışabilirler.
8-Türk Kızılayı

TARİH - SAAT
TARİHTE BUGÜN
GÜNÜN SÖZÜ

Bir Hilal Uğruna YARAB Ne Güneşler Batıyor.