*** ERKEN KAYITTA NET %50 İNDİRİM *** YENİ DÖNEM KAYITLARI DEVAM EDİYOR *** NAKİLLERDE NET %50 İNDİRİM ***

GENEL DAVRANIŞ KURALLARI

1. Öğrencilerimiz, okulda yapılan etkinliklere ve törenlere katılmak ve bu etkinlikler sırasında görgü kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranmak zorundadırlar.
2. Bayrak törenlerinde kendi sınıfına ayrılan yerde düzgün olarak sıra olmak, sessiz olarak komut verilmesini beklemek ve İstiklal Marşı'nı yüksek sesle söylemek zorundadır.
3. Okul eşyasını korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler.
4. Yönetim katı, çoklu ortam odası, bilgisayar odası ve uygulama gibi eğitim ortamlarında, bulundukları yerin özel kurallarına uyarlar.
5. Öğrencilerimiz, küfür ve argo içeren sözler kullanmazlar, birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap ederler.
6. Kantin ve yemekhanede sıraya girerler, kantin ve yemekhane kurallarına uyarlar
7.Servis kurallarına uyarlar.
8. Öğrenciler okulun belirlenmiş kılık kıyafet kurallarına uyarlar.
9. Okulda cep telefonu kullanamazlar. Ders esnasında, koridorlarda okul a ait açık alanlarda cep telefonu kullanmak kesinlikle yasaktır. Bu kurala uymayan öğrencilerimize Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği gereğince işlem yapılır. Öğrenciler zorunlu durumlarda okula cep telefonu getirdiklerinde bu telefonları okul idaresine teslim ederler ve okul çıkışında tekrar teslim alırlar.
10.Teneffüsler de sınıflar kilitlenir. Teneffüs zamanlarında bu süre koridorlarda değil okul kantini ve bahçesinde geçirilir.


SINIF İÇİ DAVRANIŞ KURALLARI

1. Öğrencilerimiz, derslere zamanında girmek zorundadırlar. Ders saati başladıktan sonra sınıfa giren öğrenci mazeretli değil ise derse alınmaz.
2. Ders araç ve gereçlerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sınıfa girdikten sonra ders araç ve gereçlerini almak için dışarı çıkamazlar.
3. Ders işlenirken dersi takip etmek ve derse katılmak zorundadırlar.
4. Derste söz alarak konuşurlar.
5. Derste, ders dışında herhangi bir şey ile ilgilenemezler.
6. Ders sırasında sınıftan dışarı çıkamazlar. Çok zorunlu durumlarda ( ani rahatsızlık vb ) sınıftan çıkmak için öğretmenden izin alırlar.
7. Kullandıkları dersliği temiz ve düzenli bırakırlar.
8. Derste düzgün ve derli toplu otururlar ve izinsiz ayakta dolaşamazlar. Derste sakız çiğneyemez, hiçbir şey yiyemez ve içemezler.
9. Belirlenmiş sınav kurallarına uymak zorundadırlar.
10. Ders dışı etkinliklere ve çoklu ortam odasına, yoklamaları alındıktan sonra giderler.
11. Gün içerisinde okulda bulunmasına rağmen adı yoklama fişine yazıldıktan sonra sınıfa giren öğrenci yarım gün yok sayılır


GÜVENLİK KURALLARI VE İDARİ KURALLAR

1. Öğrencilerimiz, okul saatleri içinde (öğle teneffüsü dahil) okul dışına çıkamaz, okula yemek getirtemez veya satıcı çağıramazlar.
2. Okul saatlerinde öğrencimizin okuldan ayrılabilmesi için velisinden imzalı izin dilekçesi getirmiş olması veya velisinin bizzat okula gelmiş olması gerekir. Mazereti okul idaresi tarafından uygun görüldüğü takdirde öğrenciye izin verilir. Okuldan ayrılacak olan öğrenciler sırasıyla,
- Müdür yardımcısından iki nüsha izin kagıdı alırlar,
- Bir nüshasını sınıf defterinin içine koyarlar
- İkinci nüshasını gerektiğinde görevli öğretmene göstermek ve güvenlik görevlisine vermek üzere yanında bulundurarak okuldan ayrılırlar.
3. Okula yanıcı, kesici, patlayıcı vb aletler getirmek veya bu tür aletleri yanında bulundurmak yasaktır.
4. Okula yasaklanmış yayınlar, müstehcen yayınlar ile bu niteliklere sahip CD, disket vb araçlar getirmek veya bunları yanında bulundurmak yasaktır.
5. Okul panolarına asılacak her türlü materyal, duyuru, ilan vb gibi yayınlar Okul Müdürlüğü tarafından imzalanıp mühürlenmiş olmalıdır.
6. Okul tarafından düzenlenmemiş hiçbir etkinliğin Okul Müdürünün izni olmadan okulda reklamı yapılamaz ve biletleri satılamaz.
7. Öğrenciler raporlu bulundukları günlerde okula gelemez ve sınavlara giremezler.
8. Öğrenci konseyi seçimi ve konseyin tüm etkinlikleri yönetmeliklere ve Okul Müdürlüğünce belirlenmiş kurallara uygun olarak yürütülür.
9. Okulda, kantinde, kafeteryada, tuvaletlerde ve okul bahçesinde sigara içilemez.
10. Öğrenciler rehberlik servisine gitmek için genellikle teneffüsleri ve rehberlik saatlerini kullanırlar. Zorunlu durumlarda, ders saatleri içinde rehberlik servisine gidebilmek için sırasıyla,
- Rehberlik servisinden randevu ve izin kagıdı alır,
- İzin kağıdını ders öğretmenine imzalatarak onayını alır,
- İzin kağıdını müdür yardımcısına imzalatır,
- İzin kağıdını öğretmenine teslim eder ve rehberlik servisine gider.

 

SERVİS ARAÇLARININ KULLANIMIYLA İLGİLİ KURALLAR

Okula gelmek için okul servislerini kullanan öğrencilerimiz:
1. Servis aracını bekletmezler.
2. Araç içinde sürücünün dikkatini dağıtacak davranışlarda bunmazlar, konuşmalar yapmazlar.
3. Araç içinde ayakta durmazlar, araç kapılarını açmazlar ve pencerelerden dışarı sarkmazlar.
4. Ulaşım sırasında küfür ve argo içeren sözler kullanmazlar. Davranışlarında genel görgü kurallarına uyarlar.
5. Ulaşımlarını kayıtlı oldukları servisle yaparlar. Velilerinin ve okul idaresinin bilgisi dışında farklı servis kullanmazlar.
6. Kayıtlı oldukları servis dışında bir servisle ulaşım yapmak isteyen öğrencilerin konuyla ilgili veli dilekçelerini okul müdürlüğüne onaylatmaları zorunludur.


KILIK KIYAFET KURALLARI

1. Öğrenciler belirlenmiş okul kıyafetini giymek zorundadırlar.
a) Erkek öğrenciler ( spor kıyafeti giyilmesi gereken durumlar hariç) günün her saatinde ve okulun her yerinde kravat takmak zorundadırlar.
b) Kız öğrencilerin gömlekleri dar ve içlerini gösterecek kadar ince olamaz, yaka düğmesi hariç diğer gömlek düğmeleri kapalı tutulur
c) Erkek öğrenciler gerekliyse her sabah sakal tıraşı olmak zorundadırlar.
d) Kolye, yüzük, küpe, bilezik vb aksesuar takamazlar.
e) Okul ve sınıf içerisinde kaşkol ile dolaşmak, sınıfta manto,kaban vs. bir sokak giysisi ile oturmak yasaktır.
f) Kız öğrenciler makyaj yapamaz saçlarını boyatamaz ve oje,ruj kullanamazlar. Renkli lens takamazlar.
2. Spor kıyafeti ancak beden eğitimi derslerinde ve spor karşılaşmalarında giyilir.
a) Öğrenciler beden eğitimi derslerine spor kıyafeti ile katılırlar.
b) Beden eğitimi derslerinin veya spor karşılaşmalarının bitiminde spor kıyafeti spor salonunda çıkarılır, sınıfların bulunduğu alana okul kıyafeti ile gelinir.
3. Öğrenciler okul idaresince belirlenen günlerde okula serbest kıyafet ile gelebilirler. Serbest kıyafet giyilen günlerde sandalet, terlik, tayt pantolon, şort, bermuda ve abartılı kıyafetler giyemez ve aksesuarlar takamazlar.

 

UYGULAMA DERSLİKLERİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Öğrencilerimiz, okulun tüm alanlarını eğitim gördüğü okulun felsefesine ve amacına uygun biçimde kullanmakla yükümlüdürler. Bunun için öğrenciler :
1. Uygulama bölümündeki araç, gereç ve malzemeye zarar verecek davranışlarda bulunmazlar.
2. Öğretmenleri gerek gördüğünde önlük giyerler.
3. Elektrik panolarıyla ilgili herhangi bir işlem yapmazlar.
4. Çalışma alanlarını düzenli ve temiz bırakırlar.
5. Öğretmenin onayını almadan uygulama eğitimine başlamazlar.


BİLGİSAYAR LABORATUVARI KURALLARI

1. Bilgisayar laboratuvarında her öğrenci, kendisi için belirlenen bilgisayarı kullanır.
2. Öğrenciler kendileri için ayrılan bilgisayarların yazılımı ve donanımından dönem sonuna kadar sorumludurlar.
3. Öğrenciler, öğretmene danışmadan, bilgisayarlarına herhangi bir dosya, program vb. yükleyemezler veya bilgisayarlarından dosya, program silemezler.
4. Getirecekleri disket ve CD'leri öğretmene danışarak ve virüs kontrolü yaparak kullanmak zorundadırlar.
5. Hack ,nuke programlarının yüklenmesi kesinlikle yasaktır.
6. Öğrenciler, ders sırasında kullandıkları bilgisayarı, öğretmene danışmadan değiştirmezler.
7. Laboratuvarda sanal sohbet yapamazlar, oyun oynayamazlar.
8. Laboratuvarda yüksek sesle konuşarak arkadaşlarının rahatsız etmezler.
9. Bilgisayarı, kurallara uygun bir şekilde ve monitör düğmesinden de kapatarak laboratuvardan çıkarlar.

TARİH - SAAT
TARİHTE BUGÜN
GÜNÜN SÖZÜ